TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.11% 9 lượt
01
0.74% 6 lượt
02
1.36% 11 lượt
03
0.74% 6 lượt
04
0.99% 8 lượt
05
0.86% 7 lượt
06
0.86% 7 lượt
07
1.11% 9 lượt
08
1.48% 12 lượt
09
1.23% 10 lượt
10
1.23% 10 lượt
11
1.48% 12 lượt
12
0.74% 6 lượt
13
0.99% 8 lượt
14
2.10% 17 lượt
15
1.23% 10 lượt
16
1.48% 12 lượt
17
1.23% 10 lượt
18
0.49% 4 lượt
19
1.23% 10 lượt
20
0.86% 7 lượt
21
0.86% 7 lượt
22
0.62% 5 lượt
23
0.86% 7 lượt
24
0.86% 7 lượt
25
0.86% 7 lượt
26
0.86% 7 lượt
27
1.23% 10 lượt
28
0.86% 7 lượt
29
0.99% 8 lượt
30
1.36% 11 lượt
31
0.62% 5 lượt
32
0.86% 7 lượt
33
1.11% 9 lượt
34
0.74% 6 lượt
35
0.74% 6 lượt
36
1.11% 9 lượt
37
0.74% 6 lượt
38
1.11% 9 lượt
39
0.74% 6 lượt
40
0.99% 8 lượt
41
1.60% 13 lượt
42
0.74% 6 lượt
43
0.74% 6 lượt
44
0.49% 4 lượt
45
0.74% 6 lượt
46
1.23% 10 lượt
47
0.99% 8 lượt
48
1.36% 11 lượt
49
1.48% 12 lượt
50
0.62% 5 lượt
51
0.99% 8 lượt
52
0.99% 8 lượt
53
0.86% 7 lượt
54
1.11% 9 lượt
55
1.36% 11 lượt
56
0.49% 4 lượt
57
0.86% 7 lượt
58
0.99% 8 lượt
59
0.86% 7 lượt
60
1.23% 10 lượt
61
0.74% 6 lượt
62
1.11% 9 lượt
63
0.99% 8 lượt
64
1.23% 10 lượt
65
1.23% 10 lượt
66
1.23% 10 lượt
67
0.99% 8 lượt
68
1.36% 11 lượt
69
0.86% 7 lượt
70
1.23% 10 lượt
71
1.60% 13 lượt
72
0.86% 7 lượt
73
0.25% 2 lượt
74
0.74% 6 lượt
75
0.74% 6 lượt
76
0.74% 6 lượt
77
1.48% 12 lượt
78
0.62% 5 lượt
79
1.36% 11 lượt
80
1.23% 10 lượt
81
1.85% 15 lượt
82
0.74% 6 lượt
83
1.11% 9 lượt
84
0.99% 8 lượt
85
1.11% 9 lượt
86
1.11% 9 lượt
87
0.99% 8 lượt
88
1.11% 9 lượt
89
0.49% 4 lượt
90
0.74% 6 lượt
91
0.74% 6 lượt
92
0.62% 5 lượt
93
0.49% 4 lượt
94
0.62% 5 lượt
95
1.48% 12 lượt
96
0.86% 7 lượt
97
1.60% 13 lượt
98
0.74% 6 lượt
99
0.49% 4 lượt

Quảng cáo