TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 14/03/2021 - 14/04/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.39% 1 lượt
02
2.78% 2 lượt
03
2.78% 2 lượt
04
2.78% 2 lượt
05
4.17% 3 lượt
06
4.17% 3 lượt
07
1.39% 1 lượt
08
2.78% 2 lượt
09
2.78% 2 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
4.17% 3 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
1.39% 1 lượt
14
1.39% 1 lượt
15
2.78% 2 lượt
16
1.39% 1 lượt
17
1.39% 1 lượt
18
1.39% 1 lượt
19
2.78% 2 lượt
20
1.39% 1 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
5.56% 4 lượt
24
1.39% 1 lượt
25
1.39% 1 lượt
26
4.17% 3 lượt
27
2.78% 2 lượt
28
1.39% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
1.39% 1 lượt
31
1.39% 1 lượt
32
1.39% 1 lượt
33
1.39% 1 lượt
34
4.17% 3 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
5.56% 4 lượt
37
4.17% 3 lượt
38
1.39% 1 lượt
39
4.17% 3 lượt
40
1.39% 1 lượt
41
4.17% 3 lượt
42
4.17% 3 lượt
43
2.78% 2 lượt
44
2.78% 2 lượt
45
0.00% 0 lượt

Quảng cáo