TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
08 3 lượt 46 2 lượt 14 17 lượt
12 3 lượt 64 2 lượt 81 15 lượt
13 3 lượt 85 2 lượt 41 13 lượt
19 3 lượt 02 1 lượt 71 13 lượt
35 3 lượt 05 1 lượt 97 13 lượt
68 3 lượt 07 1 lượt 08 12 lượt
71 3 lượt 11 1 lượt 11 12 lượt
77 3 lượt 26 1 lượt 16 12 lượt
00 2 lượt 31 1 lượt 49 12 lượt
06 2 lượt 32 1 lượt 77 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 95 1 lượt 73 2 lượt
97 1 lượt 92 1 lượt 99 4 lượt
93 1 lượt 90 1 lượt 93 4 lượt
92 1 lượt 88 1 lượt 89 4 lượt
88 1 lượt 83 1 lượt 56 4 lượt
87 1 lượt 81 1 lượt 44 4 lượt
85 1 lượt 77 1 lượt 18 4 lượt
84 1 lượt 76 1 lượt 94 5 lượt
83 1 lượt 71 1 lượt 92 5 lượt
82 1 lượt 69 1 lượt 78 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 03, 18, 20, 21, 27, 28, 36, 38, 42, 48, 49, 50, 51, 57, 64, 65, 72, 73, 75, 80, 89, 90, 94 00, 01, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo