Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
3.33% 1 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
3.33% 1 lượt
05
3.33% 1 lượt
06
6.67% 2 lượt
07
3.33% 1 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
3.33% 1 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
3.33% 1 lượt
14
6.67% 2 lượt
15
6.67% 2 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
6.67% 2 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
3.33% 1 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
6.67% 2 lượt
26
6.67% 2 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
3.33% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
6.67% 2 lượt
34
3.33% 1 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
6.67% 2 lượt
37
3.33% 1 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
3.33% 1 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
6.67% 2 lượt
42
3.33% 1 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
0.00% 0 lượt