Lô gan Miền Bắc

Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 15/06/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34 26/05/2024 19 30
72 02/06/2024 12 27
13 03/06/2024 11 35
27 04/06/2024 10 27

Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27-72 04/06/2024 10 14
68-86 07/06/2024 7 15
11-66 09/06/2024 5 17
58-85 10/06/2024 4 22
67-76 10/06/2024 4 21
13-31 11/06/2024 3 15
39-93 11/06/2024 3 15
24-42 11/06/2024 3 17

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 11/06/2024
55 42 11/09/2020 đến 23/10/2020 14/06/2024
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 13/06/2024
39 39 07/06/2002 đến 16/07/2002 12/06/2024
48 39 25/07/2003 đến 02/09/2003 14/06/2024
31 38 22/06/2013 đến 30/07/2013 11/06/2024
23 37 05/04/2006 đến 12/05/2006 14/06/2024
84 37 24/12/2004 đến 30/01/2005 11/06/2024
74 36 04/04/2016 đến 10/05/2016 14/06/2024
73 36 06/09/2022 đến 12/10/2022 14/06/2024
10 35 16/07/2007 đến 20/08/2007 08/06/2024
58 35 01/01/2018 đến 05/02/2018 07/06/2024
35 35 19/04/2018 đến 24/05/2018 14/06/2024
13 35 29/08/2003 đến 03/10/2003 03/06/2024
61 35 16/04/2012 đến 21/05/2012 11/06/2024
45 34 12/01/2013 đến 15/02/2013 12/06/2024
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 14/06/2024
08 34 13/07/2003 đến 16/08/2003 06/06/2024
78 33 29/07/2020 đến 31/08/2020 13/06/2024
14 33 13/01/2020 đến 15/02/2020 09/06/2024
89 33 22/04/2002 đến 25/05/2002 09/06/2024
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 13/06/2024
94 32 07/07/2011 đến 08/08/2011 14/06/2024
50 32 17/02/2002 đến 21/03/2002 11/06/2024
42 32 03/06/2006 đến 05/07/2006 10/06/2024
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 12/06/2024
85 32 30/03/2021 đến 01/05/2021 13/06/2024
69 32 07/06/2019 đến 09/07/2019 04/06/2024
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 14/06/2024
91 31 19/07/2009 đến 19/08/2009 12/06/2024
40 31 05/05/2007 đến 05/06/2007 08/06/2024
93 31 03/09/2002 đến 04/10/2002 11/06/2024
22 30 07/06/2007 đến 07/07/2007 12/06/2024
18 30 16/09/2015 đến 16/10/2015 14/06/2024
44 30 29/04/2016 đến 29/05/2016 26/05/2024
43 30 31/07/2010 đến 30/08/2010 13/06/2024
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 08/06/2024
63 30 17/06/2020 đến 17/07/2020 12/06/2024
34 30 23/03/2003 đến 22/04/2003 13/06/2024
33 30 18/06/2010 đến 18/07/2010 06/06/2024
57 30 28/03/2014 đến 27/04/2014 08/06/2024
70 30 09/12/2013 đến 08/01/2014 14/06/2024
80 30 31/01/2004 đến 01/03/2004 11/06/2024
28 30 15/07/2015 đến 14/08/2015 14/06/2024
62 29 26/07/2003 đến 24/08/2003 14/06/2024
47 29 04/12/2016 đến 02/01/2017 14/06/2024
30 29 10/09/2015 đến 09/10/2015 12/06/2024
65 29 06/05/2017 đến 04/06/2017 10/06/2024
17 29 20/08/2017 đến 18/09/2017 13/06/2024
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 12/06/2024
60 28 10/08/2003 đến 07/09/2003 14/06/2024
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 07/06/2024
71 28 21/08/2008 đến 18/09/2008 11/06/2024
54 28 04/05/2002 đến 01/06/2002 14/06/2024
00 28 10/07/2018 đến 07/08/2018 12/06/2024
96 28 11/12/2021 đến 08/01/2022 12/06/2024
46 28 02/01/2013 đến 30/01/2013 12/06/2024
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 12/06/2024
07 28 28/07/2013 đến 25/08/2013 10/06/2024
25 28 06/05/2003 đến 03/06/2003 14/06/2024
21 28 10/05/2016 đến 07/06/2016 14/06/2024
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 12/06/2024
72 27 24/04/2004 đến 21/05/2004 13/06/2024
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 14/06/2024
68 27 01/05/2009 đến 28/05/2009 12/06/2024
11 27 28/06/2018 đến 25/07/2018 12/06/2024
15 27 13/08/2019 đến 09/09/2019 09/06/2024
81 27 11/01/2011 đến 07/02/2011 05/06/2024
27 27 21/02/2022 đến 20/03/2022 05/06/2024
87 27 16/12/2004 đến 12/01/2005 12/06/2024
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 12/06/2024
83 27 06/07/2016 đến 02/08/2016 12/06/2024
88 26 27/07/2009 đến 22/08/2009 02/06/2024
99 26 01/04/2022 đến 27/04/2022 11/06/2024
82 26 25/06/2022 đến 21/07/2022 12/06/2024
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 13/06/2024
05 26 27/12/2013 đến 22/01/2014 10/06/2024
09 26 15/07/2008 đến 10/08/2008 14/06/2024
19 26 18/04/2009 đến 14/05/2009 13/06/2024
24 26 08/12/2002 đến 03/01/2003 14/06/2024
29 26 11/08/2002 đến 06/09/2002 10/06/2024
32 26 17/04/2022 đến 13/05/2022 13/06/2024
38 26 03/07/2016 đến 29/07/2016 14/06/2024
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 12/06/2024
75 26 28/06/2002 đến 24/07/2002 12/06/2024
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 07/06/2024
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 07/06/2024
97 25 02/05/2018 đến 27/05/2018 14/06/2024
12 25 10/06/2008 đến 05/07/2008 06/06/2024
20 25 01/04/2013 đến 26/04/2013 08/06/2024
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 14/06/2024
37 25 21/01/2021 đến 15/02/2021 13/06/2024
90 24 07/05/2010 đến 31/05/2010 13/06/2024
59 24 22/04/2008 đến 16/05/2008 11/06/2024
56 24 27/12/2006 đến 20/01/2007 11/06/2024
52 24 06/08/2021 đến 30/08/2021 05/06/2024
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 14/06/2024
01 24 05/03/2018 đến 29/03/2018 13/06/2024
79 23 11/03/2019 đến 03/04/2019 13/06/2024
02 22 03/07/2017 đến 25/07/2017 13/06/2024

Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/07/2003 đến 21/08/2003 14/06/2024
38-83 23 06/07/2016 đến 29/07/2016 13/06/2024
58-85 22 28/08/2004 đến 19/09/2004 12/06/2024
25-52 21 07/08/2021 đến 28/08/2021 14/06/2024
17-71 21 27/08/2008 đến 17/09/2008 14/06/2024
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 14/06/2024
56-65 20 06/05/2017 đến 26/05/2017 12/06/2024
05-50 19 03/08/2018 đến 22/08/2018 14/06/2024
48-84 19 24/12/2004 đến 12/01/2005 14/06/2024
35-53 18 07/06/2004 đến 25/06/2004 14/06/2024
18-81 18 31/01/2019 đến 18/02/2019 11/06/2024
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 14/06/2024
09-90 17 19/07/2008 đến 05/08/2008 12/06/2024
15-51 17 29/05/2004 đến 15/06/2004 14/06/2024
28-82 17 02/04/2015 đến 19/04/2015 12/06/2024
11-66 17 26/02/2022 đến 15/03/2022 13/06/2024
23-32 17 20/04/2022 đến 07/05/2022 13/06/2024
24-42 17 14/05/2021 đến 31/05/2021 12/06/2024
16-61 16 22/02/2010 đến 10/03/2010 11/06/2024
36-63 16 13/02/2018 đến 01/03/2018 12/06/2024
46-64 16 14/09/2021 đến 30/09/2021 13/06/2024
06-60 16 10/09/2015 đến 26/09/2015 04/06/2024
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 14/06/2024
44-99 15 01/04/2019 đến 16/04/2019 13/06/2024
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 14/06/2024
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 14/06/2024
22-77 15 27/03/2009 đến 11/04/2009 14/06/2024
34-43 15 22/06/2004 đến 07/07/2004 12/06/2024
02-20 15 11/03/2008 đến 26/03/2008 13/06/2024
03-30 15 12/04/2022 đến 27/04/2022 11/06/2024
08-80 15 18/09/2011 đến 03/10/2011 14/06/2024
13-31 15 12/06/2003 đến 27/06/2003 12/06/2024
01-10 14 21/12/2003 đến 04/01/2004 12/06/2024
04-40 14 24/12/2022 đến 07/01/2023 13/06/2024
07-70 14 18/12/2013 đến 01/01/2014 12/06/2024
19-91 14 18/09/2019 đến 02/10/2019 12/06/2024
27-72 14 23/06/2008 đến 07/07/2008 13/06/2024
49-94 13 13/02/2014 đến 26/02/2014 10/06/2024
57-75 13 28/05/2022 đến 10/06/2022 14/06/2024
12-21 13 07/04/2008 đến 20/04/2008 10/06/2024
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 07/06/2024
47-74 13 28/06/2015 đến 11/07/2015 14/06/2024
69-96 13 01/05/2020 đến 14/05/2020 14/06/2024
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 14/06/2024
79-97 13 14/07/2012 đến 27/07/2012 13/06/2024
00-55 13 21/05/2010 đến 03/06/2010 12/06/2024
29-92 13 31/12/2018 đến 13/01/2019 09/06/2024
89-98 12 18/05/2018 đến 30/05/2018 14/06/2024
33-88 12 01/04/2019 đến 13/04/2019 14/06/2024
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 14/06/2024

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 24 ngày 374 ngày
01 116 ngày 284 ngày
02 14 ngày 600 ngày
03 117 ngày 323 ngày
04 57 ngày 479 ngày
05 33 ngày 357 ngày
06 115 ngày 911 ngày
07 98 ngày 353 ngày
08 337 ngày 424 ngày
09 3 ngày 430 ngày
10 66 ngày 293 ngày
11 171 ngày 350 ngày
12 13 ngày 537 ngày
13 150 ngày 766 ngày
14 262 ngày 408 ngày
15 315 ngày 335 ngày
16 170 ngày 502 ngày
17 38 ngày 484 ngày
18 155 ngày 594 ngày
19 80 ngày 546 ngày
20 49 ngày 640 ngày
21 188 ngày 431 ngày
22 27 ngày 477 ngày
23 88 ngày 565 ngày
24 11 ngày 331 ngày
25 36 ngày 520 ngày
26 1 ngày 696 ngày
27 10 ngày 478 ngày
28 302 ngày 450 ngày
29 204 ngày 358 ngày
30 296 ngày 379 ngày
31 16 ngày 580 ngày
32 15 ngày 348 ngày
33 6 ngày 450 ngày
34 29 ngày 379 ngày
35 76 ngày 504 ngày
36 35 ngày 452 ngày
37 114 ngày 501 ngày
38 65 ngày 471 ngày
39 100 ngày 381 ngày
40 158 ngày 469 ngày
41 97 ngày 481 ngày
42 48 ngày 595 ngày
43 20 ngày 382 ngày
44 86 ngày 549 ngày
45 79 ngày 432 ngày
46 133 ngày 648 ngày
47 67 ngày 388 ngày
48 106 ngày 443 ngày
49 62 ngày 603 ngày
50 59 ngày 392 ngày
51 7 ngày 430 ngày
52 51 ngày 675 ngày
53 93 ngày 703 ngày
54 240 ngày 449 ngày
55 2 ngày 574 ngày
56 9 ngày 437 ngày
57 42 ngày 429 ngày
58 162 ngày 522 ngày
59 208 ngày 463 ngày
60 183 ngày 396 ngày
61 39 ngày 372 ngày
62 214 ngày 783 ngày
63 374 ngày 467 ngày
64 72 ngày 418 ngày
65 4 ngày 359 ngày
66 25 ngày 440 ngày
67 43 ngày 523 ngày
68 28 ngày 816 ngày
69 41 ngày 572 ngày
70 12 ngày 513 ngày
71 84 ngày 442 ngày
72 308 ngày 381 ngày
73 63 ngày 535 ngày
74 68 ngày 489 ngày
75 137 ngày 539 ngày
76 34 ngày 399 ngày
77 46 ngày 460 ngày
78 18 ngày 550 ngày
79 55 ngày 705 ngày
80 31 ngày 860 ngày
81 52 ngày 832 ngày
82 22 ngày 338 ngày
83 40 ngày 340 ngày
84 124 ngày 686 ngày
85 151 ngày 317 ngày
86 149 ngày 477 ngày
87 0 ngày 454 ngày
88 8 ngày 451 ngày
89 58 ngày 560 ngày
90 17 ngày 475 ngày
91 212 ngày 411 ngày
92 56 ngày 428 ngày
93 301 ngày 674 ngày
94 50 ngày 435 ngày
95 37 ngày 474 ngày
96 32 ngày 431 ngày
97 23 ngày 597 ngày
98 19 ngày 488 ngày
99 89 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 61 ngày
1 13 ngày 72 ngày
2 1 ngày 85 ngày
3 6 ngày 64 ngày
4 20 ngày 66 ngày
5 2 ngày 59 ngày
6 4 ngày 64 ngày
7 12 ngày 49 ngày
8 0 ngày 66 ngày
9 17 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 61 ngày
1 7 ngày 72 ngày
2 13 ngày 85 ngày
3 6 ngày 64 ngày
4 11 ngày 66 ngày
5 2 ngày 59 ngày
6 1 ngày 64 ngày
7 0 ngày 49 ngày
8 8 ngày 66 ngày
9 3 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 61 ngày
1 4 ngày 72 ngày
2 14 ngày 85 ngày
3 13 ngày 64 ngày
4 16 ngày 66 ngày
5 0 ngày 59 ngày
6 6 ngày 64 ngày
7 12 ngày 49 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 3 ngày 56 ngày

Lô gan XSMB . Thống kê Lô Gan XSMB.. Bảng Thống Kê Lô Gan Xổ Số Miền Bắc được cập nhật liên tục nhanh chóng và chính xác hằng ngày.

TK Lô Gan Miền Bắc là gì?

Thống kê lô gan Miền Bắc ( lô khan Miền Bắc) là thống kê những cặp lô tô (2 số cuối) lâu ngày chưa về trên bảng KQXS Miền Bắc trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà con số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê những bộ số chưa về trên bảng KQXS trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thông tin trên bảng TK lô gan Miền Bắc

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại và kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max)

Thống kê cặp lô gan xổ số Miền Bắc (gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của những cặp số đó.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng tìm ra lô gan XSMB. bằng cách theo dõi bảng thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại là số lần kỷ lục con số đó lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện được gọi là lô kép gan (hay còn gọi là lô kép khan).

Phương pháp đánh lô gan hiệu quả nhất:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó đi cùng nhau lâu ngày chưa về và thời gian gan cực đại của cặp số đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu ngày chưa xuất hiện trên bảng KQXS.

- Thống kê ngày ra theo đầu – hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị 2 số cuối của giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Những thông tin trong bảng thống kê lô gan Miền Bắc:

- Cột bộ số: Tổng hợp những lô lên gan, tức cặp 2 số cuối của các giải ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả MB.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của những cặp số lâu chưa về.

- Cột 3: Số ngày lâu chưa về của 2 số cuối lô tô MB.

- Cột 4: Số ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì trong tương lai gần sẽ xuất hiện trong bảng XSMB..

xosoviet.net cập nhật liên tục bảng thống kê lô gan Miền Bắc nhanh chóng và chính xác nhất. Với tính năng hữu ích này, người chơi xổ số sẽ có thêm thông tin tham khảo từ đó dễ dàng chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!